Фінансова звітність

 2014 р 

 Баланс (звіт про фінансовй стан) форма № 1

 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) форма № 2

  2015 р.

 Баланс (звіт про фінансовй стан) форма № 1

 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) форма № 2

  2016 р.

 Баланс (звіт про фінансовй стан) форма № 1

 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) форма № 2

2017 р.

 Баланс (звіт про фінансовй стан) форма № 1 .

 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) форма № 2 .

2018 р.

 Баланс (звіт про фінансовй стан) форма № 1 . 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) форма № 2 .

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) (форма № 3).

Звіт про власний капітал (форма №4).

2019 р.

 Баланс (звіт про фінансовй стан) форма № 1.

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) форма № 2.
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) (форма № 3).
Звіт про власний капітал (форма №4).

2020 р.

 Баланс (звіт про фінансовй стан) форма № 1
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) форма № 2
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) (форма № 3).
Звіт про власний капітал (форма №4).

2021 р.

 Баланс (звіт про фінансовй стан) форма № 1(9 місяців)
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) форма № 2(9 місяців)